Vårt företag

maskiner

Vårt företag är familjeägt och verksamheten har bedrivits av samma ägare sedan starten 1980 tillsammans med anställd personal. Kontoret är sedan 25 år tillbaka beläget centralt i Vimmerby på Stångågatan 30D.

Vi arbetar sedan 80-talet med modern teknik för redovisning, bokslut, deklarationer, årsredovisningar samt administration. Vi uppdaterar oss ständigt inom branschen. Genom åren har vi arbetat med olika branscher och företagsformer och är medlem i SRF.

Vårt företags tillväxt har i huvudsak skett genom ursprungliga kunder och deras rekommendationer, vilket genererat nya kunder. Av vikt är också att en mindre redovisningsbyrå i Vena förvärvdes 1982 varvid en betydelsefull komplettering av vårt klientmaterial erhölls. Aktualitetsutbildning av all personal sker löpande.