Tjänster

Vi erbjuder ett fullserviceutbud inom redovising med allt ifrån löpande bokföring till bokslut samt upprättande av årsredovisning.  Vi erbjuder företagsrådgivning och affärsutveckling.

• Företagsrådgivning

Funderar du över hur ditt företag skall utvecklas eller står ditt företag inför en stor investering kan vi hjälpa dig med de ekonomiska frågorna som budget och skattekonsekvenser av olika alternativ.

Vi kan fungera som ett bollplank, främst ekonomiska frågor men även i allmänna företagsfrågor som en extern part, vilket ibland kan vara bra.

•  Bokföring  •  Bokslut  •  Rörelsedeklarationer mfl.  •  Skatteärenden  •  Reskontraservice

•  Bolagsbildningar gällande aktiebolag och kommanditbolag jämte enskilda firmor.  •  Ekonomisk rådgivning  

•  Fastighetsöverlåtelser (reg. fastighetsmäklare finns)  •  Generationsskiften